Dorog Város Barátainak Egyesülete 30 évvel ezelõtt, 1988. május 12-én alakult meg. A mûvelõdési házban jubileumi ünnepi közgyûlést tartottak az évfordulóra emlékezve. Dankó József elnök köszöntötte a mintegy 70 jelenlévõt. – Az elmúlt évtizedekre és jövõnkre nézve büszkék lehetünk arra, hogy 1988. május 12-én tíz dorogi lakos meghirdette programját arról, hogyan képzelik el városukban az ember alkotta értékek megvédését, közkinccsé tételét, az új elképzelések megteremtését. A kultúra hajdani értékeinek õrzése és feltámasztása ugyanúgy része lett ennek a várospolitikának, mint új hagyományok teremtése. Dorog elsõ civil szervezeteként vállaltuk az otthon, a szûkebb szülõföld szeretetének programját, a történeti feltárás teljességét, a hiányzó helytörténeti láncszemek megkeresését és összekapcsolását. Helytörténeti kiadványok, elõadások sora díszíti az elmúlt harminc esztendõt – mondta üdvözlõ beszédében.

Dankó József az ünnepi közgyûlésen résztvevõ dr. Tittmann János polgármesternek három dologért is kifejezte köszönetét. Az egyesület támogatásáért, amely a további könyvkiadásoknál segíti a civil szervezetet, a fogadást, amelyet az ünnepségre szervezett és az ajándék elõadást Simon Petra részérõl, aki a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakításáról tartott vetítettképes beszámolót. „A résztvevõk elsõként láthatták és hallhatták a látogatóközpont kialakításának és berendezésének terveit. A Jaksics László építészmérnök tervei alapján készülõ kétszintes, galériás épület már önmagában is a kiállítás részét képezi majd. Színvilágával, funkcionális kialakításával és anyaghasználatával idézi meg a bányát és a bányászatot. A kiállítótérben egy 12 jelenetbõl álló makettvilág tárul a látogató elé, melyet interaktív elemek, kisfilmek, a szénmedencét bemutató terepasztal, játékos kvíz feleadatok tesznek még élményszerûbbé. „ – hangzott el Simon Petra elõadásában. Dr. Tittmann János polgármester köszönetét fejezte ki az egyesületnek azért, hogy az 1996-ban meghatározott Jövõnket építjük, de múltunkat nem feledjük! – városi mottó megvalósításához számos inspiráló ötlettel szolgáltak az egyesületi tagok és helytörténeti kiadványaik.
Menyhárt Csaba Kovács Lajosról, Dankó József dr. Csiffáry Nándor korábbi elnökökrõl emlékezett meg. A kutató gyermekek országos konferenciáján is sikerrel bemutatkozó Kovács Lili Tamara Kovács Lajos három meseregényérõl beszélt. A közgyûlésen Solymár Judit a Dorogi lexikon munkálatairól, Végh Éva a Dorogi füzetek mûvészetekrõl szóló kiadásait, míg Szabó-Berghauer Zoltán a tudományos írásokat elemezte. Egy különleges sporttörténet címmel dr. Bartalos József tartott elõadást, majd a szintén jubiláló Dorogi Ipartestület elnöke, Szûcs György lépett a pulpitusra.

forrás: www.dorog.hu